آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

مروارید ایران - فصل 6

مروارید ایران - فصل 6

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

نقش زنان در کلیسا - دکتر ساسان توسلی

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

زندگی متعادل مسیحی

زندگی متعادل مسیحی

شهادت کشیش امیرخانی

شهادت کشیش امیرخانی

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

در نام عیسی - دکتر ساسان توسلی

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.