صلح و آشتی

صلح و آشتی

دفاعیه ایمان مسیحی - کشیش ورژ باباخانی

دفاعیه ایمان مسیحی - کشیش ورژ باباخانی

تثلیث - دکتر مهرداد فاتحی

تثلیث - دکتر مهرداد فاتحی

پیام های کشیش آراماییس

پیام های کشیش آراماییس

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

در خانه با کلام مسیح

در خانه با کلام مسیح

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

رهبری - کشیش لازارس یقنظر

رهبری - کشیش لازارس یقنظر

پژوهشی در قرآن

پژوهشی در قرآن

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.