بدعت ها - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

مروارید ایران - فصل 5

مروارید ایران - فصل 5

پیام های کشیش نینوس

پیام های کشیش نینوس

کتاب الف

کتاب الف

مسیحیت و سیاست

مسیحیت و سیاست

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

پژوهشی در قرآن

پژوهشی در قرآن

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - سمی تیپیت

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

سوالاتی در مورد ایمان پدر ذکریا پطرس

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.