شناخت شیطان - برادر حامی

شناخت شیطان - برادر حامی

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

بدعت ها - کشیش مدبر

بدعت ها - کشیش مدبر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

عهد خون-کشیش مدبر

عهد خون-کشیش مدبر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.