آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

آیا صدای خدا را میشنوید؟ کنفرانس ۲۰۱۵

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش ارشامفر

زندگی ایوب - کشیش نینوس

زندگی ایوب - کشیش نینوس

دعا و شفا - کشیش مدبر

دعا و شفا - کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

دفاعیه ایمان مسیحی - کشیش ورژ باباخانی

دفاعیه ایمان مسیحی - کشیش ورژ باباخانی

کتاب الف

کتاب الف

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

برنامه کودک

برنامه کودک

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.