کتاب مقدس قضاوت تاریخ

کتاب مقدس قضاوت تاریخ

پیام های کشیش آراماییس

پیام های کشیش آراماییس

چرا مسیحی هستم؟

چرا مسیحی هستم؟

تثلیث - دکتر مهرداد فاتحی

تثلیث - دکتر مهرداد فاتحی

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

تبریک کریسمس ۲۰۱۶ - کشیش یقنظر

کلام خدا - کشیش سپهر

کلام خدا - کشیش سپهر

نجات دهنده - کشیش وارطان

نجات دهنده - کشیش وارطان

پیام های کوتاه - کشیش مگی

پیام های کوتاه - کشیش مگی

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

موعظه سر کوه - کشیش مدبر

برای دیدن برنامه های بیشتر، کافیست به منوی مجموعه ها رجوع کرده و یا در منوی جستجو، به جستجوی برنامه های مورد علاقه خود بپردازید.