درباره ما

درباره سما تی وی:
کانال تلویزیونی سما پلت فرمی را برای انتقال برنامه ها با کیفیت بالا می باشد تا تمامی اعضای خانواده بتوانند این برنامه ها را در بهترین کیفیت مشاهده نمایند.

این پلت فرم به رساندن خبر خوش انجیل و محبت خدا به تمامی مردم کمک می کند. سازمانهای خدماتی مختلفی در تهیه برنامه ها، این شبکه را حمایت می کنند. این مجموعه شامل فرمت های مختلی از جلمه برنامه های نمایشی یا سریال، فیلم ها، موزیک ویدیوها، برنامه های ویژه آموزشی و برنامه های بشارتی می باشد.

حق تهیه برنامه ها و محتوای آنها برای شبکه سما محفوظ می باشد. تلویزیون سما یک شبکه غیرسیاسی است. تلویزیون سما بصورت دیجیتالی سیگنال از ماهواره های هات برد HotBird 13B و Express AM6 بر روی خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا و شبه جزیره عربی بصورت ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته در دسترس می باشد.

اعتقاد نامه تلویزیون سما:
ما ایمان داریم که کتاب مقدس مرجعی است ملهم از خدا، مصون از خطا و دارای اقتدار برای اعتقادات و اصول ایمان مسیحی.
ما ایمان داریم که خدای واحد، وجودی است ازلی و ابدی در سه شخصیت پدر، پسر و روح القدس.
ما ایمان داریم که انسان شبیه خدا آفریده شد، ولی در اثر گناه، تباه شده است و قدرت نجات خویش را ندارد.
ما ایمان داریم که تنها امید بشر ایمان آوردن به عیسی مسیح، پسر خداست که از باکره زاده شد، مجازات گناهان بشر را برخود گرفته جان بداد، و سپس از میان مردگان برخاست؛ و انسان با پذیرفتن او همچون نجات دهنده و خداوند خود، به واسطۀ خون او نجات می‏یابد.
ما ایمان داریم که عیسی مسیح با اقتدار و جلال به این دنیا باز خواهد گشت.
ما ایمان داریم که روح القدس در درون هر آنکس که مسیح را بپذیرد قرار می‏گیرد تا او را برای داشتن زندگی پارسایانه و مقدس نیرو بخشد.
ما ایمان داریم که کلیسا بدن مسیح است و شامل آنانی است که با ایمان آوردن به مسیح، به واسطۀ روح القدس که در درون آنهاست، تولد جدید روحانی یافته‏اند. مأموریت کلیسای مسیح، از یک سو رساندن بشارت مسیح به همۀ جهانیان، و از سوی دیگر تقویت و تربیت مسیحیان ایماندار است.