سؤال هفته بخش ۱۸ : چرا خدا انسان را به نوعی آفرید که قادر به گناه کردن باشد؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا