سوال هفته بخش ۸۴ : چرا اینقدر فرقه در مسیحیت وجود دارند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

زندگی متعادل مسیحی – بخش پنجاه و یکم

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا