بارور و کثیر شوید بخش۳۸ : هدایت مردم به سوی مسیح با دعا قسمت دوم
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

دفاعیه ایمان مسیحی‌ – بخش دوم

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا