? در لوقا 22: 36 عیسی مسیح به شاگردانش می فرماید شمشیر بخرند. آیا مسیح نیز بدنبال جنگ و خونریزی بود؟ ۵۹
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

دلگرمی قسمت صد و پنجم: روشهای خداوند

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا