سوال هفته بخش ۱۰۲ :از نظر کتاب مقدس آیا خداوند در همه ی موارد تبعیض قائل است؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

Shape07

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا