سوال هفته بخش ۱۰۳ :چرا شجره نامه مسیح در انجیل متی با انجیل لوقا متفاوت به نظر می رسد؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

دفاعیه ایمان مسیحی‌ – بخش دوم

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا