سوال هفته بخش ۱۰۳ :چرا شجره نامه مسیح در انجیل متی با انجیل لوقا متفاوت به نظر می رسد؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا