سوال هفته بخش ۱۰۴ :چرا مسیح درجایی میگوید مرا لمس نکن و در جای دگر میگوید مرا لمس کن؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا