سوال هفته بخش ۱۰۶ :چرا خداوند قوم اسرائیل را انتخاب کرد تا نقشه اش را بر روی آنها اجراء کند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا