سوال هفته بخش ۱۰۶ :چرا خداوند قوم اسرائیل را انتخاب کرد تا نقشه اش را بر روی آنها اجراء کند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

دفاعیه ایمان مسیحی‌ – بخش دوم

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا