سوال هفته بخش ۹۵ : آیا علم ،کتاب مقدس را تآیید میکند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا