سوال هفته بخش ۹۹ : اگر عیسی مسیح واقعا خداست پس چرا از خدای پدر یا روح القدوس صحبت میکند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

تثلیث قسمت ۱۰

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا