سوال هفته بخش ۹۹ : اگر عیسی مسیح واقعا خداست پس چرا از خدای پدر یا روح القدوس صحبت میکند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

دفاعیه ایمان مسیحی‌ – بخش دوم

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا