سوال هفته بخش ۹۹ : اگر عیسی مسیح واقعا خداست پس چرا از خدای پدر یا روح القدوس صحبت میکند؟
بارگزاری تبلیغات...
تصویر قبل بارگزاری
Up next

بارور و کثیر شوید بخش۳۹ : چگونه با ترسهای مختلف در بشارت روبرو شویم؟

لغو
خاموش کردن نور
بعدا تماشا کنید
پخش خودکار
0 نظرات
بالا